CLASSES

NURSERY

L.K.G 

U.K.G A

U.K.G B

I A

I B

I C

II A

II B

II C

II D

III A

III B

III C

III D

IV A

IV B

IV C

IV D

V A

V B

V C

V D

VI A

VI B

VI C

VI D

VII A

VII B

VII C

VIII A

VIII B

VIII C

IX A

IX B

X A

X B

X C

CLASS TEACHER

ARCHI DARDAHA

MUSKAN RAWAT

NEHA KABIRAJ 

PRARTHANA DAVID

NAINAM ROCHLANI

PREKSHA GUPTA

AYUSHI MANWANI

VEENA JAGGI

SHIVANI SOMYANI

MUSKAN NAGWANI

HANNA NICHOLAS

SUPRIYA MISHRA

MANDAVI DWIVEDI

ARTI SONI

KAJAL RAO

HEENA MIHANI

DINSHA DHAWAN

SHWETA MINOCHA

DEEPALI MISHRA

BHAVIKA MOTWANI

SHALINI HINDUJA

SHRADDHA SHUKLA

SHRADDHA PATEL

MAHENDRA KAUR

PRIYANKA SHARMA

SAISHWARI SINGH BAGHEL

RUPALI MALAKAR

TARUNVEER SINGH

NEETI GOSWANI

ANJU BHAGTANI

REETI GUMASTA

   BULBUL JHA

VIJAY SINGH

MOH. MANZAR HUSSAIN

 KALPANA PAROHA

NAVEEN KUMAR MISHRA

ANJULATA PATEL

NISHANK TRIPATHI